top of page
Image by Alexander Shatov

#LOVE

WHERE

YOU

WORKED

#shovedwhileyouwork

#oneteam

#onedream

#oncebeamed

#onelastbeamonadreamteam

#itsuresucks

#itshellshocks

#whenyourworkstops

#butonceyouredropped

#youcantbestopped

#onceyourestripped

#dontbeskipped

#andalthoughithurts

#alwayslovewhereyouonceworked

(ont)slagen en verwon(der)ingen

niets ontziend

onverdiend

opdracht gefnuikt

overmacht gebruikt 

in vogelvlucht 

heringeplugd

wacht,

wissel, wacht

te laat

voor weldaad

vervroegd

uitgeploegd

(ont)slagen en verwond(er)ingen

zo gaan de dingen

die niet moeten

over in onschuld en boete

gunnen is verleerd

kunnen telt niet meer

verhuld gedrag

verplaatst gezag

vergeefs ontzag

overstag,

van dag tot dag

van hoongelach tot duur gelag

#lovewhereyouworked

bottom of page